ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ  ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ  ISO

Envidawn

Αρχική  Σελίδα

    

     Η Envidawn δραστηριοποιείται γύρω από την περιβαλλοντική αδειοδότηση, τις πιστοποιήσεις ISO 9001:2008 και ISO 14001:2004, τα ευρωπαϊκά προγράμματα (δημιουργία πρότασης, διαχείριση αυτών ή εκπόνηση τεχνικών κομματιών των προγραμμάτων) και ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, ενώ παράλληλα προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με το περιβάλλον και την περιβαλλοντική νομοθεσία διεξάγοντας και εκπαιδευτικά σεμινάρια.

     Απαρτίζεται από την Περιβαλλοντολόγο Βερονίκη Ροντογιάννη αλλά και από συνεργάτες-επιστήμονες διαφόρων κλάδων με μεγάλη εμπειρία στον κάθε τομέα από Ελλάδα και εξωτερικό, με σκοπό την βέλτιστη εκπόνηση της εργασίας η οποία θα ανατεθεί στην εταιρία παρέχοντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες.